ČESKÁ MĚSTA PŘIPRAVUJÍ PLÁNY ADAPTACÍ NA ZMĚNU KLIMATU

Tisková zpráva k podzimním seminářům - CzechGlobe

V rámci projektu UrbanAdapt se v Plzni, Praze a Brně konalo druhé kolo seminářů „Adaptace města na klimatické změny II“. Cílem těchto seminářů bylo představit dosavadní výstupy řzmiňovaného projektu a diskutovat nad přípravou adaptačních plánů měst. Příprava adaptačních strategií měst navazuje na vládou nedávno schválenou národní Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR.

Právě města hrají důležitou roli jak z hlediska možných dopadů změny klimatu, tak z hlediska adaptace na tyto změny, což také uznává právě probíhající Klimatická konference, 21. zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (tzv. COP21).

Tisková zpráva je ke stažení: