Konference ECBCC v Bonnu

Ve dnech 17. - 19. listopadu  2015 se se tým Oddělení společenského rozměru globální změny, CzechGlobe zúčastnil konference "Nature-based Solutions to Climate Change in Urban Areas and their Rural Surroundings".

Na společné konferenci se pod vědením BfN (Germany Federal Agency for Nature Conservation) a ENCA (European Network of Heads of Nature Conservation Agencies) v Bonnu setkali odborníci z oblasti vědy, politiky a praxe a diskutovali o významu implementace přírodě blízkých opatření na zmírňování změny klimatu a adaptacím v městských oblastech a jejich venkovskému prostředí. Cílem konference bylo posílení vazeb mezi vědou, politikou a praxi týkající se řešení přírodní blízkých opatření a reagovat tak na výzvy, které přinášejí klimatické změny v městských oblastech.

Projekt UrbanAdapt byl představen prezentací "Public Participation in Developing Urban Adaptation Strategies to Climate Change with Ecosystem-Based Approaches: The Case of Three Pilot Cities in the Czech Republic", prezentace byla zaměřena na rozvoj urbánních adaptačních strategií ve třech pilotních městech (Praha, Brno, Plzeň) za účasti zástupců měst, úředníků a dalších dotčených institucí a využití ekosystémově založených přístupů k adaptacím.

Konference byla součástí řady evropských konferencí venovaným problematice biologické rozmanitosti a změn klimatu (ECBCC). První konference se konala v Bonnu v roce 2011 její hlavní tématem bylo zkoumání možností, jak zlepšit komunikaci a spolupráci mezi vědou, politikou a praxí. Druhá konference se konala v roce 2013, zaměřila se na adaptaci hlavních evropských ekosystémů a vedla k doporučením pro změny klimatu, které byly přizpůsobené také cílum ochrany přírody v Evropě.

Více informací o konferenci ECBCC v Bonnu: www.ecbcc2015.com