Mezinárodní konference projektu UrbanAdapt

V Praze 17. - 18. října 2016, v prostorách Nové radnice, se uskuteční mezinárodní konference „Plánování adaptací na změnu klimatu ve městech s využitím přírodě blízkých řešení“. ​ Plánovaná konference je jedním z hlavních výstupů projektu UrbanAdapt. Exkurze pro účastníky konference je plánovaná na 19. října 2016.
 
Konference je organizovaná pod záštitou paní náměstkyně primátorky hl. m. Prahy Mgr. Petry Kolínské a paní radní hl. m. Prahy RNDr. Jany Plamínkové/ Conference is organized under the auspices of and Ms. Petra Kolínská, Deputy Mayors of Prague and Ms. Jana Plamínková, Councillor of City of Prague.
 
Konferenci pořádá CzechGlobe – Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s IPR – Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy.
 
Cílem konference je podpořit rozvoj a implementaci adaptací ve městech, s využitím ekosystémově založených přístupů. Jedná se o mezinárodní konferenci za účasti řady zahraničních expertů, s cílem sdílet zkušenosti a představit příklady správné praxe v oblasti plánování a rozvoje adaptací, ekosystémově založených přístupů, napříč evropskými městy.