Adaptation to climate change in cities - an animated video

Adaptation to climate change in cities​ - an animated video
Link to video on youtube: https://youtu.be/9sgf_7-Z400
 
Jaké problémy přináší změna klimatu? Jak to ovlivní především městské oblasti, kde žije největší část obyvatel naší země? A co s tím můžeme dělat?  Základní fakta a odpovědi na uvedené otázky shrnuje poutavý animovaný videospot, který vznikl jako dílčí výstup projektu UrbanAdapt zaměřeného na podporu a šíření přírodě blízkých opatření pro změnu klimatu. Na tomto projektu se pod vedením CzechGlobe, podílí řada odborných partnerských organizací včetně odborníků z vysokých škol a měst Prahy, Brna a Plzně.
 
Vedle globální úrovně a snahy většiny států, ale již i jednotlivých podniků či lidí o zavádění opatření směřujících k předcházení změnám klimatu, je stejně důležité se také dopadům změn klimatu přizpůsobovat aktivními činnostmi na místní a regionální úrovni. Zapojená česká města, ale i řada měst menších, již v souladu s tématem tohoto videospotu začíná hledat strategie a promýšlet cesty, jak se dopadům změny klimatu na své obyvatele a infrastrukturu co nejlépe přizpůsobit.