News

Projekt UrbanAdapt v časopise PRO města a obce

V časopise PRO města a obce byla v lednovém čísle věnována dvojstránka projektu UrbanAdapt. V příspěvku byly představeny hlavní cíle a přínosy realizace projektu, dále byly shrnuty klíčové výstupy projektu a jedno z partnerských  more »

Zpráva z mezinárodní konference projektu UrbanAdapt

Zpráva z mezinárodní konference „Plánování adaptací na změnu klimatu ve městech s využitím přírodě blízkých řešení“.
 
Výstupy z mezinárodní konference „Plánování adaptací na změnu klimatu ve městech s využitím přírodě blízkých řešení“, která se  more »

Cities are willing to adapt to changing climate

This week, Prague hosted an international conference, aimed to find answers to the challenges that cities are facing in the 21st century in the light of climate change adaptation. The international conference “Urban adaptation, planning and practice: Supporting nature-  more »

International conference of the project UrbanAdapt

CzechGlobe and IPR organize international conference:

Urban adaptation, planning and practice: Supporting nature-based solutions

Konference je organizovaná pod záštitou paní náměstkyně primátorky hl. m. Prahy Mgr. Petry Kolínské a

  more »

Airborne remote sensing in Brno

The global trend towards increased urbanization, coupled with the impacts of climate change, has generated renewed efforts to understand how the structure and composition of the urban landscape affects local climate. The CzechGlobe has started as a part of the UrbanAdapt project a complex  more »

Projekt UrbanAdapt v Radničních listech města Plzně

Plzeňská krajská metropole vyhodnocuje teplotní rekordy za rok 2015.  

V červnových plzeňských Radničních listech jsou zmíněny, mimo bilancování teplotních rekordů za rok 2015, také současné aktivity projektu UrbanAdapt.

Odkaz na stáhnutí  more »

Pages