Novinky

Projekt UrbanAdapt v časopise PRO města a obce

V časopise PRO města a obce byla v lednovém čísle věnována dvojstránka projektu UrbanAdapt. V příspěvku byly představeny hlavní cíle a přínosy realizace projektu, dále byly shrnuty klíčové výstupy projektu a jedno z partnerských  více »

Zpráva z mezinárodní konference projektu UrbanAdapt

Zpráva z mezinárodní konference „Plánování adaptací na změnu klimatu ve městech s využitím přírodě blízkých řešení“.
 
Výstupy z mezinárodní konference „Plánování adaptací na změnu klimatu ve městech s využitím přírodě blízkých řešení“, která se  více »

Města se chtějí adaptovat na změnu klimatu

Praha tento týden hostila mezinárodní konferenci, jejímž cílem bylo hledat odpovědi na výzvy, které pro města 21. století přináší adaptace na změnu klimatu.
Mezinárodní konference „Plánování adaptací na změnu klimatu ve městech s využitím přírodě blízkých  více »

Mezinárodní konference projektu UrbanAdapt

V Praze 17. - 18. října 2016, v prostorách Nové radnice, se uskuteční mezinárodní konference „Plánování adaptací na změnu klimatu ve městech s využitím přírodě blízkých řešení“. ​ Plánovaná konference je jedním z hlavních  více »

Letecké snímkování v rámci projektu UrbanAdapt v Brně

Kompozice v pravých barvách z dat senzoru CASI, který snímá ve viditelné a blízké infračervené části spektra, slouží k základní orientaci ve zkoumané oblasti, kterou je Mendlovo náměstí v Brně.

Pochopení vztahů mezi strukturálními charakteristikami města a jeho teplotním režimem může napomoci k zmírnění vlivu urbanizace a klimatických změn na mikroklima daného území. V rámci projektu UrbanAdapt zahájil CzechGlobe hodnocení prostorově strukturálních a materiálových  více »

Projekt UrbanAdapt v Radničních listech města Plzně

Plzeňská krajská metropole vyhodnocuje teplotní rekordy za rok 2015.  

V červnových plzeňských Radničních listech jsou zmíněny, mimo bilancování teplotních rekordů za rok 2015, také současné aktivity projektu UrbanAdapt.

Odkaz na stáhnutí  více »

Stránky