Mapa teplot povrchů města Brna

Finální produkt - mapa teplot povrchů pro rok 2015 - je součástí mapového portálu na webu města Brna, a to na následujícím odkazu: http://gis6.brno.cz/mapa/teplotni-mapa/?lb=of-brno_2015&ly=tepmap0&c=-598156%3A-1160771&z=4.

Tyto mapy jsou dostupné jako analytický podklad pro úředníky všech odborů magistrátu a městských částí a zároveň k nahlédnutí v mapové aplikaci široké veřejnosti.

Snímky teplot povrchů byly pořízeny v rámci řešení projektu UrbanAdapt, který mapuje dopady změny klimatu na města a napomáhá k přípravě adaptačních opatření. Teplotní data zobrazená v aplikaci byla získána z hyperspektrálního snímkování území města Brna 7. února 2015 a 7. července 2015.