Zpráva o stavu

Submissions for this form are closed.

CzechGlobe a IPR pořádají mezinárodní konferenci:

Plánování adaptací na změnu klimatu ve městech s využitím přírodě blízkých řešení

CzechGlobe and IPR organize international conference:

Urban adaptation, planning and practice: Supporting nature-based solutions

Konference je organizovaná pod záštitou paní náměstkyně primátorky hl. m. Prahy Mgr. Petry Kolínské a paní radní hl. m. Prahy RNDr. Jany Plamínkové/ Conference is organized under the auspices of and Ms. Petra Kolínská, Deputy Mayors of Prague and Ms. Jana Plamínková, Councillor of City of Prague.

17. – 19. 10. 2016 / October 17th 19th, 2016

Více informací / More information: MSc Eliška K. Lorencová, Ph.D., email: lorencova.e [at] czechglobe.cz

Konference je realizovaná v rámci projektu UrbanAdapt / Conference is realised within the UrbanAdapt project.

Registrace je ukončena./ Registration is closed.