Výstupy projektu

Adaptace měst na změnu klimatu - animovaný videospot

Jaké problémy přináší změna klimatu? Jak to ovlivní především městské oblasti, kde žije největší část obyvatel naší země? A co s tím můžeme dělat? Základní fakta a odpovědi na uvedené otázky shrnuje poutavý animovaný videospot, který vznikl jako  více »

Publikace - Adaptace na změnu klimatu ve městech

Publikace "Adaptace na změnu klimatu ve městech: Pomocí přírodě blízkých opatření" - výstup projektu UrbanAdapt

Cílem publikace je prezentovat přehled zajímavých příkladù ekosystémově založených (přírodních a přírodě blízkých) adaptačních opatření, která se podařila  více »

Adaptace města Plzně na klimatické změny

Shrnutí výstupů z participativního semináře v Plzni - Adaptace města Plzeň na klimatické změny.
Na pracovním semináři se identifikovaly klíčové problémy města Plzně z hlediska současnosti a budoucího vývoje do roku 2030,  více »

Adaptace města Brna na klimatické změny

Adaptace města Brna na klimatické změny

Shrnutí výstupů z participativního semináře v Brně - Adaptace města Brna na klimatické změny.
Na pracovním semináři se identifikovaly klíčové problémy města Brna z hlediska současnosti a budoucího vývoje do roku 2030, jimi  více »

Adaptace města Prahy na klimatické změny

Shrnutí výstupů z participativního semináře v Praze - Adaptace města Prahy na klimatické změny.

Na pracovním semináři se identifikovaly klíčové problémy hlavního města Prahy z hlediska současnosti a  více »