Inspirace pro města, jak se adaptovat na změny klimatu

Ve spolupráci se zástupci měst a profesionálními filmaři byl v rámci projektu UrbanAdapt natočen původní dokumentární videospot.

Dokumentární videospot byl prvně uveřejněn na pracovním semináři "Příprava strategie na adaptaci hl.m.Prahy na klimatickou změnu" v Praze 30. května 2016. Seminář připravil Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci s projektem UrbanAdapt. Hlavní město tak prvně připravuje Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu.

Pětiminutový dokument divákům představuje projekt UrbaAdapt přibližuje konkrétní možnosti adaptačních opatření na dopady změny klimatu ve městech. Přitom je názornou, jednoduchou formou ukázán význam přírodě blízkých opatření, stejně jako konkrétní příklady, které městům pomáhají připravit se na dopady změny klimatu. Zastupitelé, pracovníci samospráv, veřejné správy, ale i širší veřejnost tak bude po zhlédnutí dokumentu obohacena o nové informace a zajímavou inspiraci. Videospot si můžete prohlédnout zde: https://youtu.be/728HU3ieDB4

Videospot adresuje základní fakta, týkající se změny klimatu ve městech. Zejména je však ponechán prostor odborníkům na dopady změn klimatu a zástupcům měst, která se svými adaptacemi již seriózně zabývají. Ti v dokumentu hovoří o postupech a představují konkrétní zdařilá opatření v českých městech, jako je Plzeň nebo Brno. Filmový štáb však sbíral inspiraci, kterou videospot přináší pro další česká města, nejen u nás. Natáčelo se např. také ve Vídni, jejíž zástupci se ochotně podělili o své zkušenosti, včetně snahy o propojení konkrétních opatření v zástavbě se systémy udržitelné městské mobility.

V rámci projektu UrbanAdapt již dříve vzniknul také poutavý animovaný videospot, který je ilustrativním obecným uvedením do otázek souvisejících se změnami klimatu, která ovlivní především městské oblasti (kde žije největší část obyvatel Evropy).

Vedle globální úrovně a snah většiny států je stejně důležité se také dopadům změn klimatu přizpůsobovat aktivními činnostmi na místní a regionální úrovni. Zapojená česká města do projektu UrbanAdapt, ale i řada měst menších, již v souladu s tématem obou videospotů začíná hledat strategie a připravovat konkrétní projekty, jak se dopadům změny klimatu na své obyvatele a infrastrukturu co nejlépe přizpůsobit.