Závěry podzimních seminářů „Adaptace měst na klimatické změny II“

Shrnutí výstupů z druhého kola pracovních seminářů uskutečněných na přelomu listopadu a prosince roku 2015.

Cílem seminářů bylo seznámit účastníky s výstupy z prvního kola pracovních seminářů a s dalšími aktivitami projektu UrbanAdapt. V návaznosti na výstupy prvních seminářů a identifikované hlavní problémy spojené se změnou klimatu v zapojených městech (Plzeň, Praha a Brno) byly zpracovány, pro zapojená města, analýzy klíčových aktérů ve městech a ekonomické hodnocení vybraných adaptačních opatření.

Na seminářích proběhla diskuze o přípravě adaptačních strategií měst, byly identifikovány možnosti využití výstupů projektu UrbanAdapt při plánování adaptací ve městě a další. Více informací pro zapojená města naleznete v dílčích projektových zprávách.

Odkaz na tiskové zprávy z pracovních seminářů:

Pracovní seminář v Plzni, 24. listopadu 2015: Tisková zpráva - podzimní seminář v Plzni

Pracovní seminář v Praze, 25. listopadu 2015: Tisková zpráva - podzimní seminář v Praze

Pracovní seminář v Brně, 3. prosince 2015: Tisková zpráva - podzimní seminář v Brně