Zásady pro rozvoj adaptací na změnu klimatu ve městě Brně: s využitím ekosystémově založených přístupů

Východiska pro zpracování Strategie pro Brno 2050.

Zpracovaný dokument Zásady pro rozvoj adaptací na změnu klimatu ve městě Brně s využitím ekosystémově založených přístupů (déle Zásady pro rozvoj adaptací) bude adaptační strategii nahrazovat a sloužit jako hlavní analytický a plánovací podklad pro navržení a uplatnění souboru vhodných adaptačních opatření. Zásady pro rozvoje adaptací jsou také podstatným analytickým podkladem pro připravovanou Strategii pro Brno 2050. Cílem dokumentu Zásady pro rozvoj adaptací je poskytnout komplexní analytický a plánovací podklad v oblasti adaptací na změnu klimatu pro zpracování Strategie pro Brno 2050.