Projekt UrbanAdapt v reportu EEA

Evropská environmentální agentura, European Environment Agency (EEA) http://www.eea.europa.eu, publikovala report zaměřený na adaptace v evropských městech s názvem „Urban adaptation to climate change in Europe 2016: Transforming cities in a changing climate“, projekt UrbanAdapt je zde uveden jako jeden z projektů podporujících rozvoj adaptací v evropských městech.
 
Projekt UrbanAdapt je uveden v kapitole - 5.2 Building the adaptation knowledge base and awareness a jsou zde představeny základní informace o projektu, jeho dílčí aktivity a dále jsou nastíněny realizované kroky a výstupy (například závěry z proběhnutých pracovních seminářů v zapojených městech). V příspěvku jsou citováni hlavní koordinátoři CzechGlobe - Eliška Krkoška Lorencová a David Vačkář.
 
Report "Urban adaptation to climate change in Europe 2016: Transforming cities in a changing climate“ navazuje na předchozí prvně zpracovaný z roku 2012 a zabývá se adaptacemi na změnu klimatu evropských měst. Mimo jiného si pokládá otázku, zdali zavedená opatření evropských měst jsou "dostatečně odolná" vůči změně klimatu a pokud ne, co proto města mohou dále udělat. Zpráva si klade za cíl zprostředkovat zkušenosti úspěšných aktivit v jiných městech, přispět k jejich dalšímu výzkumu a k následné realizaci.