Novinky

Konference ECBCC v Bonnu

Ve dnech 17. - 19. listopadu  2015 se se tým Oddělení společenského rozměru globální změny, CzechGlobe zúčastnil konference "Nature-based Solutions to Climate Change in Urban Areas and their Rural Surroundings".

Na společné konferenci se pod vědením BfN (Germany Federal  více »

ČESKÁ MĚSTA PŘIPRAVUJÍ PLÁNY ADAPTACÍ NA ZMĚNU KLIMATU

Tisková zpráva k podzimním seminářům - CzechGlobe

V rámci projektu UrbanAdapt se v Plzni, Praze a Brně konalo druhé kolo seminářů „Adaptace města na klimatické změny II“. Cílem těchto seminářů bylo představit dosavadní výstupy řzmiňovaného projektu a   více »

Klíčový dokument pro Českou republiku - Adaptační strategie ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, tzv. Adaptační strategie ČR

Vláda ČR v říjnu schválila klíčový dokument pro další směřování environmentální politiky na národní a regionální úrovni. Strategie přizpůsobení se změně klimatu v   více »

Publikace - Adaptace na změnu klimatu ve městech

Publikace "Adaptace na změnu klimatu ve městech: Pomocí přírodě blízkých opatření" - výstup projektu UrbanAdapt

Cílem publikace je prezentovat přehled zajímavých příkladù ekosystémově založených (přírodních a přírodě blízkých) adaptačních opatření, která se podařila  více »

Pracovní semináře II - Plzeň, Praha, Brno

Druhé kolo pracovních seminářů projetku UrbanAdapt "Adaptace měst na klimatické změny"  ve městě Plzeň, Praha a Brno.

Cílem seminářů je seznámit účastníky, jak s výstupy z prvního pracovního semináře, tak s dalším postupem v řešení projektu  více »

Proměna společnosti - lidé budou zranitelnější

Změna klimatu: jak se s ní vyrovná Praha, Brno nebo Plzeň?

EurActiv se věnuje adaptacím ve městech, mimo jiného vychází i ze stávajících aktivit v projektu UrbanAdapt. Města se musejí připravit v návaznosti na přijetí národní Strategie pro přizpůsobení  více »

Exkurze Dobrá praxe - Videň, Brno

Ve dnech 23. 9. - 24. 9. 2015 se konala exkurze „Příklady dobré praxe z měst Brno a Vídeň“ v rámci projektu Urbanadapt. Zástupci měst a řešitelé projektu UrbanAdapt se zúčastnili velmi zajímavého a přínosného programu exkurze, která byla  více »

Stránky