Pracovní semináře II - Plzeň, Praha, Brno

Druhé kolo pracovních seminářů projetku UrbanAdapt "Adaptace měst na klimatické změny"  ve městě Plzeň, Praha a Brno.

Cílem seminářů je seznámit účastníky, jak s výstupy z prvního pracovního semináře, tak s dalším postupem v řešení projektu UrbanAdapt. V návaznosti na výstupy prvních seminářů a identifikované hlavní problémy spojené se změnou klimatu v zapojených městech (Plzeň, Praha a Brno) byla zpracována analýza klíčových aktérů ve městech a ekonomické hodnocení vybraných adaptačních opatření. Semináře budou zaměřené na diskuzi o přípravě adaptační strategie měst. Prezentovány budou výstupy zpracovaných analýz, přístupy k hodnocení a mapování tzv. "tepelného ostrova města", či zahraniční zkušenosti s přístupy k adaptacím na změnu klimatu v oblasti územního plánování.

Pozvánka a program seminářů ke stáhnutí:

Pracovní seminář Plzeň - 24. listopadu 2015

Pracovní seminář Praha - 25. listopadu 2015

Pracovní seminář Brno - 3. prosince 2015