Exkurze Dobrá praxe - Videň, Brno

Ve dnech 23. 9. - 24. 9. 2015 se konala exkurze „Příklady dobré praxe z měst Brno a Vídeň“ v rámci projektu Urbanadapt. Zástupci měst a řešitelé projektu UrbanAdapt se zúčastnili velmi zajímavého a přínosného programu exkurze, která byla orgranizovaná jedním z partnerů projektu - Nadace Partnerství.

V prvním dnu exkurze byla komentovaná prohlídka po Parku pod plachtami, Brno – Nový Lískovec, provázel pan Jan Sponar (vedoucí oddělení vnitřních věcí a investic ÚMČ Brno – Nový Lískovec). Vodní nádrž byla od  počátku zamýšlena jako pilotní projekt zkoumající způsob, jak snížit nároky na  budování městské kanalizace. Nádrž je napájena vodou ze dvou střech panelových domů v ulici Slunečná. Vodu přivádí podzemní potrubí, které v posledním úseku přechází v otevřené koryto. Jedná se tedy zároveň o retenční nádrž, která funguje na principech přírodního biotopu. V případě mimořádného sucha poslouží pro udržení jeho stability záložní zdroj vody z hlubokého vrtu poblíž nádrže.

Dalším bodem exkurze byla komentována prohlídka Centra Otevřená zahrada, sídlo Nadace Partnerství. Centrum je jedním z prvních pasivních budov v České republice. Při této prohlídce získali účastníci informace především o efektivním hospodařením s energiemi a o nakládáním s dešťovou vodou, provázel pan Vlastimil Rieger (poradce pro zelené stavění z Nadace Partnerství). Poslední částí středečního programu byla prezentace pana Michala Veselého, ředitele rozvoje z Nadace Partnerství, který seznámil především představitelé měst existující přístupy k ochraně klimatu (Covenant of Mayors, Mayors Adapt, Smart Cities a Climate Alliance).

V druhý den exkurze lze za velmi inspirativní považovat aktivity, které se podařily představitelům městské části Vídně - Grätzel, ve spolupráci s místními obyvateli, a to „ozelenění“ veřejných prostor (komunitní zahrádky, vnitrobloky apod.) - v rámci projektu Regenerace města / Oddělení podpory Zlepšování kvality života v Grätzel. Koncepci, jednotlivé projekty města, Adaptační strategii města Vídeň, hospodaření a především plánování využití energií představil pan Michael Cerveny (TINA Wien - Smart City Agency & Energy Center).  Projekt Tepelný ostrov města – strategický plán města Vídně prezentoval pan Jürgen Preiss (zástupce vedoucího územního rozvoje Odbor ochrany prostředí - MA 22, vedoucím pracovní skupiny "Green a Open Spaces).

Exkurze byla zakončena prohlídkou areálu Seestadt Aspern (22. vídeňský obvod – Donaustadt) s vysvětlením celkové koncepce rozvojového projektu, provázel pan Kurt Hofstädter (hlavní koordinátor Stadt Wien). Projektový záměr byl v roce 2007 schválen radou města a je stále výstavbě. První ze tří etap výstavby by měla být dokončena v roce 2017, přibližně v roce 2028 by měly být hotovy všechny etapy. Zastavěno bude celkem 240 hektarů, je plánováno vybudování cca 10 500 bytových jednotek pro 20 000 obyvatel, pracovní místa v kancelářích pro 15 000 zaměstnanců a dalších 5 000 pracovních míst ve službách. Ve středu leží 5 hektarů velké jezero, které je součástí parku (zhruba 9 hektarů).  Důležitou součástí konceptu jsou veřejné prostory (ulice, náměstí, parky), které zabírají zhruba 50 % plochy území a zelené plochy (zelené střechy, stromořadí, zelené zdi).

Exkurze přinesla celou řadu podnětů pro další činnosti a aktivity zúčastněných a pro samotné řešitele projektu UrbanAdapt. 

Fotografie: https://www.zonerama.com/CI2ops