Novinky

Dobrá praxe - Brno, Vídeň

Exkurze v rámci projektu UrbanAdapt 23. - 24. 9. 2015, příklady dobré praxe z měst Brno a Vídeň.

Program v Brně: rekreační areál Park Pod plachtami, Nový Lískovec - retenční nádrž na dešťovou vodu na sídlišti Nový Lískovec, přírodní  více »

Adaptace města Plzně na klimatické změny

Shrnutí výstupů z participativního semináře v Plzni - Adaptace města Plzeň na klimatické změny.
Na pracovním semináři se identifikovaly klíčové problémy města Plzně z hlediska současnosti a budoucího vývoje do roku 2030,  více »

Adaptace města Brna na klimatické změny

Adaptace města Brna na klimatické změny

Shrnutí výstupů z participativního semináře v Brně - Adaptace města Brna na klimatické změny.
Na pracovním semináři se identifikovaly klíčové problémy města Brna z hlediska současnosti a budoucího vývoje do roku 2030, jimi  více »

Adaptace města Prahy na klimatické změny

Shrnutí výstupů z participativního semináře v Praze - Adaptace města Prahy na klimatické změny.

Na pracovním semináři se identifikovaly klíčové problémy hlavního města Prahy z hlediska současnosti a  více »

Výstupy studie vývoje klimatu v ČR 2015 - 2060

Klimatologové z Katedry fyziky atmosféry MFF UK zpracovali studii vývoje klimatu v ČR v letech 2015-2060. Závěry studie se dotýkají i zapojených měst projektu UrbanAdapt - Prahy, Brna a Plzně. Studie k nahléhdnutí -  více »

Koordinační schůzka - červen

koordinační schůzka - červen

Ve dnech 25. - 26. června se v prostorách CzechGlobe v Brně konala koordinační schůzka projektu UrbanAdapt. Na schůzce se probíraly aktuální projektové aktivity a jejich vzájemná provázanost.

Řešila  více »

Stránky