Letecké snímkování v rámci projektu UrbanAdapt v Brně

Kompozice v pravých barvách z dat senzoru CASI, který snímá ve viditelné a blízké infračervené části spektra, slouží k základní orientaci ve zkoumané oblasti, kterou je Mendlovo náměstí v Brně.

Pochopení vztahů mezi strukturálními charakteristikami města a jeho teplotním režimem může napomoci k zmírnění vlivu urbanizace a klimatických změn na mikroklima daného území. V rámci projektu UrbanAdapt zahájil CzechGlobe hodnocení prostorově strukturálních a materiálových charakteristik katastru města Brna z dat leteckého skenování. V roce 2015 jsme provedli dvě letecká skenování s využitím hyperspektrálních senzorů CASI, SASI, snímajícím ve viditelné, blízké a střední infračervené oblasti elektromagnetického záření, TASI (ITRES, Canada) v termální oblasti a Lidar mapování s využitím skeneru Riegl 680i instrument (RIEGL, Rakousko).

Zimní termální snímání bylo provedeno v únoru, letní v červenci, Lidar skenování s hustotou 15 bodů/m2 v září. Teplota povrchů z TASI dat byla odvozena za pomocí  algoritmu separace teploty-emisivity a z Lidar dat byly vylišeny třídy budov, vegetace a jejich výšky, a holého terénu. První výsledky analýz budou prezentovány na pražském kongresu ISPRS 2016 a ukázky snímků jsou k shlédnutí na web stránkách projektu UrbanAdapt.

Kompozice v nepravých barvách z dat senzoru SASI, který snímá ve střední infračervené části spektra, ukazuje citlivost této části spektra na obsah vody. Výraznou červenou barvou se ukazují stromy a další prvky vegetace, více či méně podle svého obsahu vody. Vidíme, že v odlišné kondici je trávník ve dvoře kláštera a trávník uprostřed tramvajové smyčky.
Mapa povrchových teplot změřených senzorem TASI během horkého letního dne. V červené části stupnice můžeme porovnávat rozpálenost vozovky a střech domů. V modré části stupnice vidíme ochlazující efekt vyšší vegetace a také stíny budov.
Mapa výšek odvozená z dat leteckého laserového skenování zobrazuje ve stupních šedi výšku jednotlivých objektů v území. Světlé barvy zobrazují vysoké objekty jako jsou budovy a stromy, černá plocha představuje holou zem. Můžeme rozlišit také drobnější struktury jako vozidla či dráty elektrického vedení a tramvajové trakce.
3D pohled na bodové mračno z laserového skenování ukazuje jednotlivé objekty a jejich vzájemné výškové poměry. Barevná škála odkazuje na intenzitu odrazu laserového paprsku, která se liší podle typu materiálu jednotlivých střech a dalších ploch.