Zpráva z mezinárodní konference projektu UrbanAdapt

Zpráva z mezinárodní konference „Plánování adaptací na změnu klimatu ve městech s využitím přírodě blízkých řešení“.
 
Výstupy z mezinárodní konference „Plánování adaptací na změnu klimatu ve městech s využitím přírodě blízkých řešení“, která se konala 17. – 18. října 2016 v zastupitelském sálu Magistrátu hl. m. Prahy, jsou uveřejněny ve finální zprávě. 

Konference byla organizovaná pod záštitou náměstkyně primátorky hl. m. Prahy Mgr. Petry Kolínské a radní hl. m. Prahy RNDr. Jany Plamínkové. Konferenci organizoval CzechGlobe, společně s IPR Praha v rámci projektu UrbanAdapt.

Konference zahrnovala tři hlavní tematické okruhy:

  • Představení inspirativních příkladů k rozvoji adaptací ve městech a implementace přírodě blízkých řešení, sdílení zkušeností napříč evropskými městy.
  • Diskuzi klíčových výzev pro adaptace ve městech, zejména v oblasti rozhodovacích procesů, plánování ve městech a implementace adaptačních opatření.
  • Přehled hlavních a vedlejších přínosů přírodě blízkých opatření ve městech (z hlediska ekosystémových služeb, kvality života obyvatel apod.).

Mezinárodní konference se zúčastnilo 219 účastníků, zejména z řad zástupců českých a evropských měst, akademického sektoru, architektů a urbanistů, neziskového sektoru, soukromých firem, ministerstev, ambasád a krajských úřadů.