Projekt UrbanAdapt v časopise PRO města a obce

V časopise PRO města a obce byla v lednovém čísle věnována dvojstránka projektu UrbanAdapt. V příspěvku byly představeny hlavní cíle a přínosy realizace projektu, dále byly shrnuty klíčové výstupy projektu a jedno z partnerských měst, město Plzeň, přiblížilo realizaci přírodě blízkého adaptačního opatření - Poříční park v Plzni.