International conference - UrbanAdapt

Datum konání: 
Pondělí, 17. Říjen 2016 - Středa, 19. Říjen 2016

Mezinárodní konference / International conference:

Plánování adaptací na změnu klimatu ve městech s využitím přírodě blízkých řešení

Urban adaptation, planning and practice: Supporting nature-based solutions

Konference je organizovaná pod záštitou paní náměstkyně primátorky hl. m. Prahy Mgr. Petry Kolínské a paní radní hl. m. Prahy RNDr. Jany Plamínkové/ Conference is organized under the auspices of and Ms. Petra Kolínská, Deputy Mayors of Prague and Ms. Jana Plamínková, Councillor of City of Prague.

Více informací / more information: nebo / or​ MSc Eliška K. Lorencová, Ph. D., email: lorencova.e [at] czechglobe.cz