Praha hledá způsoby, jak vyzrát na extrémy počasí

Hlavní město nyní ve spolupráci s IPR Praha a projektem UrbanAdapt připraví Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu.
IPR – Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Magistrát hl. m. Prahy pořádal včera 30. května 2016 ve spolupráci s projektem UrbanAdapt pracovní seminář pod záštitou paní radní RNDr. Jany Plamínkové: "Příprava strategie na adaptaci hl.m.Prahy na klimatickou změnu".

Cílem pracovního semináře bylo seznámit účastníky s očekávanými dopady na změnu klimadu ve městě, s návrhem Strategického plánu hl m. Prahy, s některými přijatými a plánovanými opatřeními a se zásadami přípravy komplexní strategie na adpataci hl. m. Prahy na kliamtickou změnu.

Fotografie ze semináře: https://www.zonerama.com/CI2ops/Album/1668820