Příprava strategie na adaptaci hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Magistrát hl. m. Prahy pořádá ve spolupráci s projektem UrbanAdapt pracovní seminář "Příprava strategie na adaptaci hl. m. Prahy na klimatickou změnu". Pracovní seminář se koná v pondělí 30. května 2016 v 13:00 v Mramorovém sále Clam-Gallasova paláce v Praze, Husova 158/20.

Cílem pracovního semináře je seznámení účastníků s očekávanými dopady na změnu klimadu ve městě, s návrhem Strategického plánu hl m. Prahy, s některými přijatými a plánovanými opatřeními a se zásadami přípravy komplexní strategie na adaptaci hl. m. Prahy na klimatickou změnu. Na semináři se také budou formulovat návrhy řešení hlavních problémů spojených s možnými dopady extrémních klimatických událostí (vlny veder, sucho či záplavy) na život ve městě a jeho správu a je plánovaná neformální diskuze.

Registrace možná do 19. 5. 2016 na emailové adrese: vinicka [at] ipr.praha.eu.