Zranitelnost

Zranitelnost vyjadřuje míru toho, nakolik je systém náchylný, podléhá a není schopen se vyrovnat s nepříznivými vlivy změny klimatu včetně klimatické proměnlivosti a extrémů. Zranitelnost závisí na charakteru, závažnosti a rychlosti změny klimatu a kolísání, jemuž je systém vystaven, jeho citlivosti a jeho schopnosti adaptace.

Zdroj: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/annexessglossary-p-z...