Informace o projektu

Struktura projektu je založená na adaptačním cyklu (viz Schema), široce využívaném přístupu pro rozvoj a tvorbu adaptačních strategií. Jedná se o dynamický a iterativní proces.

Projekt UrbanAdapt má sedm etap, od přípravné fáze adaptačního procesu, přes plánování adaptačních strategií až po jejich implementaci a monitoring. Struktura projektu kombinuje přístup EU k rozvoji adaptačních strategií a přístup PROVIA - Výzkumného programu OSN pro životní prostředí zaměřeného na hodnocení zranitelnosti, dopadů a adaptací na změnu klimatu. Projekt zároveň vychází z aktuálních výstupů páté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu a evropského projektu 7. rámcového výzkumu BASE – Bottom-up Climate Adaptation Strategies towards a Sustainable Europe (http://base-project.eu/).

 

Dílčí cíle projektu UrbanAdapt zahrnují:
1. Rozvoj adaptačních alternativ ve vybraných městech (Praha, Brno, Plzeň) se zaměřením na začlenění prvků „zelené a modré infrastruktury“
2. Příprava adaptačního procesu, identifikace hlavních témat v oblasti urbánních adaptací – podpora rozvoje připravované Národní adaptační strategie
3. Posouzení rizik a zranitelnosti spojených se změnou klimatu na místní úrovni jednotlivých měst
4. Navržení nových adaptačních opatření na změnu klimatu se zaměřením na ekosystémově založené přístupy
5. Kvantifikace nákladů a přínosů preferovaných adaptačních opatření
6. Příprava a formulace adaptačních strategií pro pilotní města (Praha, Brno, Plzeň)
7. Příprava a nastavení procesu implementace a monitoringu adaptačních strategií a s ní spojených opatření