CI2 o. p. s.

CI2, o. p. s. je nestátní nezisková organizace zaměřená na udržitelný rozvoj, vzdělávání, publikační činnost a vědu a výzkum. Jejím cílem je prosazovat udržitelný rozvoj ve spolupráci s veřejnou správou, soukromou sférou, vzdělávacími institucemi a veřejností. Zaměřuje se zejména na oblast sledování indikátorů udržitelnosti, stanovování uhlíkové a ekologické stopy a environmentální reporting.
CI2, o. p. s. vede aktivitu Indikátorů udržitelnosti měst ve vztahu ke klimatickým změnám, aktivitu Adaptace a kvalita života a Informační kampaň pro veřejnost, podílí se na publicitě projektu a šíření výsledků. V průběhu řešení projektu CI2, o. p. s. spolupracuje na přípravě a rozvoji adaptačních opatření a strategií, navržení indikátorů monitoringu. Přínos pro realizaci projektu v partnerství je spatřován zejména v rozsahu a dopadech, který navrhovaný projekt může mít pro rozvoj adaptačních strategií měst.

  Viktor Třebický
Vystudoval ochranu životního prostředí a ekologii. Působil v Ústavu pro ekopolitiku, od roku 2004 v Týmové iniciativě pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR) a od roku 2013 působí v neziskové organizaci CI2, o.p.s. Problematice ekologické a uhlíkové stopy a vlivu individuálního životního stylu na konkrétní dopad na životní prostředí se věnuje od roku 1997.
Navrhl kalkulátor osobní ekologické stopy (www.hraozemi.cz/ekostopa), kalkulátory určené pro města a školy (www.ekostopa.cz), dále kalkulátor osobní uhlíkové stopy (http://kalkulacka.zmenaklimatu.cz/). 
V  CI2, o.p.s. se v současné době zabývá především uhlíkovou a ekologickou stopou na úrovni firem, ale i ve veřejné správě a na dalších úrovních.
V projektu UrbanAdapt spolupracuje na přípravě a rozvoji adaptačních opatření a strategií, navržení indikátorů udržitelného rozvoje.  
  Josef Novák
Vystudoval ochranu životního prostředí a ekologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působil v Ústavu pro ekopolitiku, od roku 2004 v Týmové iniciativě pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR) a od roku 2013 je ředitelem v neziskové organizaci CI2, o.p.s. 
V  CI2, o.p.s. se zabývá především indikátory udržitelného rozvoje pro všechny úrovně veřejné správy. 
V projektu UrbanAdapt je zodpovědný za nastavení indikátorů udržitelnosti měst ve vztahu ke klimatickým změnám. 
Vladimíra Khajlová
Vystudovala sociální geografii a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2008 se zabývá problematikou udržitelného rozvoje a životním prostředí. V roce 2015 se stala součástí pracovního týmu v neziskové organizace CI2, o.p.s., kde se zabývá uhlíkovou stopou podniků a veřejné správy. 
V projektu UrbanAdapt se zaměřuje na nastavení indikátorů udržitelného rozvoje s ohledem na klimatické změny a podílí se na publicitě projektu a diseminaci.
  Petr Pavelčík
Vystudoval ochranu životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a také Regionalistiku a veřejnou správu na VŠE v Praze. Zabývá se ochranou přírody a krajiny zejména jako koordinátor projektů v samosprávě a v neziskovém sektoru. Od roku 2006 se věnoval pilotním záměrům udržitelného a integrovaného rozvoje příměstských území, zejména Parku Rochus v Uh. Hradišti, i procesům v rámci místní Agendy 21 či environmentální osvětě a související práci s veřejností i s podniky.
V  CI2, o.p.s. se od r. 2014 věnuje metodické podpoře samospráv v oblasti místní Agendy 21 a problematice klimatické změny vč. přípravy a realizace opatření na předcházení i zmírňování jejích dopadů.
V projektu UrbanAdapt je zodpovědný za publicitu projektu a diseminaci a podílí se na nastavení indikátorů udržitelného rozvoje s ohledem na klimatické změny.
  Renata Štipková
V neziskové organizaci CI2 , o. p. s. pracuje jako účetní a asistentka projektů, v rámci projektu UrbanAdapt má na starosti administrativní a finanční řízení projektu.