Institut pro udržitelný rozvoj ISS

Institute for Sustainability Studies (Institut pro udržitelný rozvoj/Stofnun Samundar fróda – ISS) je součástí Islandské univerzity. ISS se zabývá multidisciplinárním výzkumem v oblasti životního prostředí, změny klimatu, adaptací na změnu klimatu, bezpečnosti a ochrany zdraví, udržitelného rozvoje a udržitelného využívání přírodních zdrojů.
V rámci projektu UrbanAdapt probíhá spolupráce a konzultace s ISS zejména v oblasti identifikace hlavních témat adaptací, sdílení zkušeností a příkladů správné praxe v oblasti adaptací, adaptačních opatření a strategií. ISS se bude také podílet na aktivitách hodnocení zranitelnosti a rizik a zhodnocení adaptivní kapacity měst.

Gudrún Pétursdóttir
Gudrún je ředitelkou ISS - Institutu pro udržitelný rozvoj, Islandské univerzity.
V rámci projektu UrbanAdapt se Gudrún podílí na sdílení zkušeností a příkladů správné praxe v oblasti adaptací, rozvoji spolupráce v oblasti adaptací na změnu klimatu.