UKRMP

V rámci projektu UrbanAdapt se bude ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace podílet na vytvoření návrhu adaptační strategie pro město Plzeň. Další důležitou oblastí spolupráce bude identifikace hlavních zainteresovaných subjektů z řad zástupců měst, dotčených orgánů měst, odborné veřejnosti a dalších relevantních subjektů a příprava tzv. participačních seminářů.

Eva Brejchová
Vystudovala regionální rozvoj a veřejnou správu na universitách v Ústí nad Labem a Brně. Zabývá se strategickým plánováním a podporou z fondů Evropské unie. Má zkušenosti s projektovým i finančním řízením nadnárodních projektů (např. REURIS z programu Interreg Central Europe).
V rámci projektu UrbanAdapt se bude zabývat propojením projektu se strategickým plánováním města Plzně a zároveň i koordinací a managementem projektu.
Pavlína Valentová
Vystudovala Krajinné inženýrství na Fakultě životního prostředí České zemědělské university v Praze. Zabývá se komplexní tématikou životního prostředí, ochrany přírody a krajiny, urbanismem a územním plánováním.
Má zkušenosti s projektovým řízením z projektu nadnárodní spolupráce REURIS z programu Interreg Central Europe. V Plzni vede projekt Revitalizace nábřeží plzeňských řek.
V rámci projektu UrbanAdapt se bude zabývat přípravou participativních seminářů a spolupracovat na přípravě adaptační strategie na změnu klimatu města Plzně.