ČVUT

Tým Fakulty dopravní Českého vysokého učení v Praze má v rámci projektu UrbanAdapt na starosti především modelování dopadů potenciálních adaptačních opatření. U každého opatření, jako je například zazeleňování ulic nebo rozšíření parku, vzniká otázka, jak velký efekt budou mít plánované změny na městské klima. V rámci projektu UrbanAdapt bude tým modelovat dopady takovýchto opatření v měřítku jednotlivých ulic, což napomůže při rozhodování o výběru opatření, která jsou skutečně efektivní a mají potenciál pozitivně ovlivnit kvalitu života ve městech při probíhajících klimatických změnách.

Pavel Juruš
Pavel Juruš je koordinátorem týmu Fakulty dopravní ČVUT. Jeho úkolem je zajistit, aby bezproblémově probíhala komunikace s dalšími projektovými partnery, aby práce ostatních týmů byla co nejlépe využita při modelování dopadů adaptačních opatření, a aby výstupy týmu byly srozumitelné a užitečné pro ostatní partnery a ve finále i pro uživatele výsledků – tj. pro jednotlivá města. V odborné části řešení je Pavel Juruš zaměřen na biometeorologické aspekty modelů, což je pojítko mezi tradičními meteorologickými veličinami, jako je teplota, vlhkost, vítr a subjektivními pocity a dopady na lidi, kteří se pohybují například v rozpálených letních ulicích.